Vyrábame

Pelety / Brikety

Sme hrdí výrobcovia brikiet so zameraním na kvalitu a životné prostredie. Vyrábame brikety z kvalitných surovín s dôrazom na ekológiu. Naše brikety sú výkonné a udržateľné, prispievajú k čistému kúreniu. S našimi produktmi získate spoľahlivé a ekologické palivo.

Pelety

Vyrobené z čistých smrekových pilín bez kôry.

Certifikácia EN trieda A1
Paleta = 65 vriec x 15kg
Cena 340€ / paleta

Brikety PAVAL

Vyrobené z pilín zo smrekového dreva a kôry

Dĺžka 26 -28 cm
Výhrevnosť 18,5 - 19,6 MJ/kg
Vlhkosť 8 - 10 %
Vysoká hustota
Nízka popolnatosť 0,3 - 0,5%
Paleta = 1000kg
Cena: 299€ / paleta

Brikety LIVAL

Valcové brikety lisované zo smrekových pilín

Výhrevnosť až 20MJ/kg
Vlhkosť do 9%
Paleta = 1050kg
Cena 280€ / paleta

Použitie brikiet

Brikety sú vynikajúcim palivovým zdrojom s širokým spektrom využitia. Hlavné oblasti, kde sa brikety používajú, zahŕňajú:

Vykurovanie domácností

Brikety sú účinným spôsobom vykurovania domácností. Používajú sa v kachliach, kotloch na tuhé palivá a krbe. Vďaka svojej kompaktnej forme a vysokej energetickej hodnote poskytujú efektívne a dlhodobé teplo.

Priemyselné aplikácie

V priemysle sa brikety využívajú na prevádzku rôznych zariadení, ako sú pece, sušárne alebo kogeneračné jednotky. Sú spoľahlivým zdrojom energie, čo pomáha znižovať prevádzkové náklady a emisie škodlivých látok.

Kotolne

Brikety sú vhodné pre kotly, kde sa vyrába para alebo teplá voda pre rôzne priemyselné procesy. Sú energeticky účinným palivom na zabezpečenie potrebného tepla.

Poľnohospodársky sektor

V poľnohospodárstve sa brikety môžu využívať na sušenie plodín, ako je obilie, kukurica alebo seno. To zlepšuje ich skladovateľnosť a zachováva kvalitu.

Ekologické vykurovanie

Brikety sú ekologicky šetrným zdrojom energie, pretože produkujú nižšie emisie CO2 a iných znečisťujúcich látok ako niektoré tradičné palivá.

Vykurovanie domácností

Brikety sú účinným spôsobom vykurovania domácností. Používajú sa v kachliach, kotloch na tuhé palivá a krbe. Vďaka svojej kompaktnej forme a vysokej energetickej hodnote poskytujú efektívne a dlhodobé teplo.

Priemyselné aplikácie

V priemysle sa brikety využívajú na prevádzku rôznych zariadení, ako sú pece, sušárne alebo kogeneračné jednotky. Sú spoľahlivým zdrojom energie, čo pomáha znižovať prevádzkové náklady a emisie škodlivých látok.

Kotolne

Brikety sú vhodné pre kotly, kde sa vyrába para alebo teplá voda pre rôzne priemyselné procesy. Sú energeticky účinným palivom na zabezpečenie potrebného tepla.

Poľnohospodársky sektor

V poľnohospodárstve sa brikety môžu využívať na sušenie plodín, ako je obilie, kukurica alebo seno. To zlepšuje ich skladovateľnosť a zachováva kvalitu.

Ekologické vykurovanie

Brikety sú ekologicky šetrným zdrojom energie, pretože produkujú nižšie emisie CO2 a iných znečisťujúcich látok ako niektoré tradičné palivá.

Celkovo možno povedať, že brikety sú multifunkčným palivom, ktoré nachádza uplatnenie v rôznych odvetviach a prispieva k energetickej efektívnosti a ochrane životného prostredia.