Reklamácia a vrátenie

Stručný popis procesu reklamácie alebo vrátenia tovaru nájdete v našich obchodných podmienkach. Mrzí nás, že z určitého dôvodu ste nutení tovar reklamovať alebo vracať. Sme Vám plne k dispozícii, aby sa reklamácia vyriešila v čo najkratšom čase k obojstrannej spokojnosti.

Postupné kroky vrátenia či reklamácie: 

1. Prvým krokom je vyplniť formulár na vrátenie tovaru alebo formulár na odstúpenie od zmluvy. 

2. Následne Vás poprosíme, aby ste tovar odoslali na našu adresu (UJODANO.sk , Liesek 670, 027 12 Liesek). Prosím priložte do balíčka originálnu faktúru s formulárom. 

3. V prípade, že sa jedná o nadrozmerný tovar (záhradný nábytok, vodzík) napíšte nám e-mail s fotodokumentáciou predmetného problému, aby sme predišli zbytočnému posielaniu veľkých či nadrozmerných balíkov. Zvyčajne sa to vyrieši odoslaním náhradných dielov. 

4. O všetkých krokoch priebehu reklamácie či vrátenia Vás budeme samozrejme informovať e-mailom alebo telefonicky. 

5. Ak sa nedopatrením stalo, že Vám nebola dodaná kompletná objednávka (chýbajúca krabica, chýbajúci produkt, nesprávny produkt) alebo došlo k inej chybe,  bezodkladne nás kontaktujte odoslaním reklamačného formuláru a priložením potrebnej fotodokumentácie.

6. Vyriešenie reklamácie či vrátenia tovaru je obmedzené na časové rozpätie do 30 pracovných dní (zvyčajne to netrvá až tak dlhú dobu je to v závislosti od povahy reklamovaného či vráteného tovaru).